Kuva
  Yritys      Palvelut      Yhteystiedot

Pirkkalan Kylätalkkari toimii Pirkkalan kunnan alueella. Kylätalkkari on
huoltoyritys, joka tekee yhteistyötä kunnan kanssa erilaisissa kodin
tuki- ja huoltopalveluissa. Kylätalkkari palvelee yksityistalouksia sekä tukee
vanhusten ja vammaisten kotona asumista kunnostamalla asuntoja ja
asentamalla apuvälineitä asumisen helpottamiseksi. Liikeideana on toimia
sosiaalisena työnantajana, joka työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja vammaisia.
Ahlman Pirkkalan Kylätalkkari on
Ahlmannin ammatti-instituutin kouluttama.
Muista hyödyntää kotitalousvähennys

Asunnon tai vapaa-ajan asunnon perusparannus- ja kunnossapitokustannuksista
yksityinen saa oikeuden kotitalousvähennykseen, mikäli työn tekevä
yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Lisätietoa vero.fi sivuilta kohdasta
kotitalousvähennys.